Op 17 januari 2018 is eer weer een mijlpaal bereikt in het organiseren van de WA 2018. De evenementenvergunning is binnen.

Hieronder een korte samenvatting met de meest belangrijke gegevens. De overige voor de deelnemers belangrijke zaken worden in een apart artikel vermeld of bekend gemaakt tijden s de ochtend briefing

De gemeente schrijft:

“Ik ( de burgermeester) heb besloten de gevraagde vergunningen te verlenen op grond artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Texel en het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief de bijlagen, te weten:
- Indeling tent
- Indeling terrein
- Draaiboek met toelichting

Het is niet toegestaan, voor zover deze brief geen afwijkende bepalingen kent, af te wijken van de in de aanvraag vermelde gegevens. Het kan zijn dat er, als de omstandigheden daartoe leiden, in de aanloop naar het evenement extra voorschriften worden toegevoegd aan deze vergunning.

Verantwoordelijkheid en contactpersoon

Handboogvereniging Eilandschutters (hierna te noemen: de vergunninghouder) is primair verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het evenement. Personen die voor een (onderdeel van) het evenement verantwoordelijk zijn, moeten tijdig van deze vergunning en de voorschriften op de hoogte worden gebracht.
Tijdens het evenement is de heer A. van Gils de contactpersoon en telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 1513 6601. Als dit wijzigt, wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente, telefoon 14 0222 en de politie, telefoon 0900 – 8844.

Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met de te verwachte drukte en de veiligheid van deelnemers en bezoekers hebben Burgemeester en Wethouders een tijdelijke verkeersmaatregel genomen. Op 10 en 11 februari 2018 is het achterste gedeelte van het parkeerterrein bij paal 21 afgesloten voor alle verkeer.
Deze maatregel wordt gepubliceerd in de Texelse Courant.

Alle vergunnigen zijn binnen
Spring naar toolbar