Evenementenvergunning is binnen

Op 4 oktober 2018 is de evenementenvergunning van de Gemeente Texel voor het organiseren van de Winter Animal  2019 ontvangen. De evenementen-vergunning is geldig tot uiterlijk 2022. Hieronder een korte samenvatting met de meest belangrijke gegevens.

De gemeente schrijft

“De Winter Animal (hierna te noemen: het evenement) is een Handboogwedstrijd met maximaal 500 deelnemers. Het wordt gehouden op en rond de parkeerplaats van Paal 21, dagelijks van 07.00 uur tot 19.00 uur. In de omgeving van het terrein worden 4 routes met totaal 58 doelen uitgezet. De deelnemers gaan in kleine groepjes langs de routes. De vier lussen liggen in het directe gebied rondom het parkeerterrein.

Op het parkeerterrein wordt een tent van 10 x 15 meter geplaatst met daaraan gekoppeld drie pagodetenten van 5 x 5 meter. Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt of verkocht. Er wordt geen gebruik gemaakt van gasflessen. Het verwarmen en/of bereiden van eten gebeurt elektrisch.

Verantwoordelijkheid en contactpersoon

Handboogvereniging Eilandschutters (hierna te noemen: de vergunninghouder) is primair verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het evenement. Personen die voor een (onderdeel van) het evenement verantwoordelijk zijn, moeten tijdig van deze vergunning en de voorschriften op de hoogte worden gebracht. Tijdens het evenement is de heer A. van Gils de contactpersoon en telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 1513 6601. Als dit wijzigt, wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente, telefoon 14 0222 en de politie, telefoon 0900 – 8844.

Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met de te verwachte drukte en de veiligheid van deelnemers en bezoekers hebben Burgemeester en Wethouders een tijdelijke verkeersmaatregel genomen. Op 10 en 11 februari 2018 is het achterste gedeelte van het parkeerterrein bij paal 21 afgesloten voor alle verkeer. Deze maatregel wordt gepubliceerd in de Texelse Courant.

Daarna volgen er 80 voorschriften waarmee we jullie niet lastig gaan vallen. Belangrijke issues worden tijdens de ochtend briefing beken gesteld of elders op deze website besproken.

Doorlopende vergunning is binnen
Spring naar toolbar