Voorbereidingen voor Winteranimal in volle gang:

De voorbereidingen voor de Winteranimal 2018 zijn bijna afgerond. De inschrijflijst staat op de site. De baanindeling is gereed en de catering werkt hard om alles rond te krijgen en vergunningen zijn rond. Er zijn 80 bekers en 59 medailles besteld, allemaal voorzien van het WinterAnimal logo. We gaan er maar vanuit dat het allemaal goed komt en naar het zich laat aanzien speelt het weer ook mee.

Aanmelden voor de wedstrijd:

Aanmelden gaat dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. Voor het afhandelen van het aanmelden zijn 10 mensen aanwezig. De aanmelding geschiedt op baannummer. De baanindeling staat op deze site en ligt bij het betreden het wedstrijdterrein op de tafels. Op iedere baan is een teamcaptain aangewezen, deze staat ook vermeld op de baanindeling. De teamcaptain haalt de enveloppe op en verzamelt zijn team. In de enveloppe bevindt zich een aantal attributen zoals het parcours, een pen, deze regels etc. Het belangrijkste is de zes scorebriefjes. Deze zijn vooraf ingevuld en hoeven alleen maar gecontroleerd te worden. We hebben het over 384 deelnemers en een typo is zomaar gemaakt.

Wijzigingen baanindelingen:

Het wijzigen van de baanindeling is in principe niet meer mogelijk. Met name voor de zaterdag was het een behoorlijke puzzel.  Voor de Rayonkampioenschappen 3D van Rayon 1 het parcours gelijk dient te zijn. Dat is gelukt, door het invoeren van drie wachtbanen hebben we alle schutters in kunnen delen en hebben we zoals altijd niemand op de wachtlijst hoeven te plaatsen.

Mochten er ondanks de controles en het rekening houden met de ingediende wensen toch nog zaken op de baanindeling verbeterd moeten worden, doe dit dan zo snel mogelijk per E-mail. Van iedere E-mail die bij mij binnenkomt, ontvangt u binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Krijgt u geen ontvangstbevestiging bel dan naar 0615136601. Gelieve dit wel in de avonduren (na 18:00 uur) te doen, overdag ben ik nl aan het werk.

Het weer:

De weersverwachting voor de Winteranimal 2018 is nu nog niet vast te stellen. Houd er rekening mee dat het koud en nat kan zijn. De wedstrijdleiding is uitgegaan van de lange termijn verwachting en de ervaring opgedaan is de afgelopen jaren. De vooruitzichten voor het WinterAnimal weekend zijn koud en droog. We hebben rondes zo uitgezet dat glibberpartijen op duinhellingen zoveel mogelijk voorkomen gaan worden. Dat heeft automatisch tot gevolg dat het parcours wat minder “kruip door – sluip door” wordt. Veiligheid boven alles. Dat is het motto.

Een paar algemene regels

  1. Veiligheidsregels altijd in acht nemen, er kunnen  ander mensen in het terrein zijn
  2. We zijn te gast bij Texelcampings en Staatsbosbeheer. Laat geen vuil achter in het terrein
  3. Roken en alcoholgebruik op het wedstrijdterrein is verboden
  4. Teams onderling niet inhalen
  5. Schutters mogen niet van team verwisselen 
  6. Enveloppe met scorebriefje wordt door de teamcaptains ingeleverd
  7. Parkeerplaats is geen onderdeel van het wedstrijdterrein
  8. Het gebruik van (verrekijkers met) rangefinders is verboden
  9. Het gebruik van mobile- en smartphones anders dan voor het maken van foto’s en oproepen van de wedstrijdleiding of 112 is verboden
  10. Houd rekening met natte terreindelen

Noodnummer 0615136601

Taken van de teamcaptains

Teamcaptains zijn verantwoordelijk voor hun team. Zij zorgen ervoor dat alles vlotjes verloopt. Houden een oogje in het zeil bij het noteren van de scores. Zien erop toe dat er niet lang getreuzeld wordt op de baan zodat opstoppingen worden voorkomen. Tijdens het bezoek aan de catering meldt de teamcaptain zich bij de wedstrijdleiding in de cateringtent. Daar worden de bijzonderheden van het team overgenomen door de wedstrijdleiding en krijgt hij een “up to date” totaal scoreformulier voor het invullen eindscores. Na afloop van de wedstrijd gaan alle scoreformulieren terug in de enveloppe. De enveloppe en het totaalformulier worden beiden ingeleverd bij het wedstrijd office. We zijn er van overtuigd dat dit de scoreverwerking aanzienlijk versnelt en kans op fouten vermindert.

Rayonkampioenschappen Rayon 1:

Zaterdag is tevens de dag dat voor Rayon 1 van de NHB het Rayonkampioenschap wordt georganiseerd. Hier merkt niemand wat van en dat doen we geruisloos tijdens de WA2018. De deelnemers aan het RK 3D zijn allemaal ingedeeld op Baan 1 t/m 30 en 115 en 130.

Deelnemers dienen hun bondspas bij zich te hebben. Deelnemers zijn gecontroleerd aan de hand van “onze relaties” van de NHB. Bondspas- en boogcontrole worden steekproefsgewijs tijdens de wedstrijd uitgevoerd. Deelnemers van Rayon 1 krijgen een consumptiekaart van € 8,50. Dit bedrag is een vergoeding uit de Rayonkas met als doel de Rayonkampioenschappen aantrekkelijk te maken. De keuze om het bedrag in consumptiebonnen uit te keren is een tijdelijke en pragmatische, het is nl niet reëel om van mij te verwachten dat ik na afloop van de RK 180 x een overschrijving moet maken. De consumptiebonnen van het RK3D kunnen na afloop niet teruggegeven worden.

Vergoeding veerboot:

Tegen inlevering van een geldig TESO kaartje krijgt u € 7,00 aan consumptiebonnen te besteden bij de catering. Dit geldt niet voor abonnementen en andere dubieuze tickets. Hier vindt u informatie over de Dienstregeling en  tarieven. Wilt u gelijk een ticket kopen klik hier.  De consumptiebonnen van de TESO kunnen na afloop niet teruggegeven worden. Heeft u een elektronisch ticket mail die dan voor zaterdag naar mij of naar eilandschutters@gmail.com 

Afbreken op zondag:

De schutters worden verzocht op zondag alle materialen van hun laatste doel mee te nemen. Dit is een kleine moeite en scheelt de organisatie een hoop werk. Het is wel zaak dat er tijdens de wedstrijd niet ingehaald wordt anders wordt het een chaos. Ik zal dit tijdens de briefing voor aanvang van de wedstrijd ook meedelen.

Vroegtijdig vertrek:

Elk jaar komt het voor dat mensen het wedstrijdterrein vroegtijdig verlaten en niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Mijn verzoek aan u allen is om bij het verlaten van het wedstrijdterrein uw adres achter te laten voor het nazenden van eventuele medailles. Als ik geen adres heb dan houdt het op. De kosten verbonden aan het nazenden worden overigens gewoon in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

Spring naar toolbar