Vegetariërs opgelet.

Eén van de cruciale zaken voor het laten slagen van een groot toernooi is dat je leert van het voorgaande toernooi. De laatste jaren hebben we alles in het werk gesteld om de kwaliteit van de catering te verbeteren. Dat lukt aardig en we streven ernaar om het elk jaar beter te doen zonder dat dit leidt tot drastische prijsverhogingen.

Een van de verbeterpunten van vorig jaar is dat we graag willen weten of je vegetariër bent. Zo ja stuur dan een E-mail naar eilandschutters@gmail.com met de nodige informatie