Alle vergunnigen zijn binnen

Op 17 januari 2018 is eer weer een mijlpaal bereikt in het organiseren van de WA 2018. De evenementenvergunning is binnen.

Hieronder een korte samenvatting met de meest belangrijke gegevens. De overige voor de deelnemers belangrijke zaken worden in een apart artikel vermeld of bekend gemaakt tijden s de ochtend briefing

De gemeente schrijft:

“Ik ( de burgermeester) heb besloten de gevraagde vergunningen te verlenen op grond artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Texel en het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief de bijlagen, te weten:
- Indeling tent
- Indeling terrein
- Draaiboek met toelichting

Het is niet toegestaan, voor zover deze brief geen afwijkende bepalingen kent, af te wijken van de in de aanvraag vermelde gegevens. Het kan zijn dat er, als de omstandigheden daartoe leiden, in de aanloop naar het evenement extra voorschriften worden toegevoegd aan deze vergunning.

Verantwoordelijkheid en contactpersoon

Handboogvereniging Eilandschutters (hierna te noemen: de vergunninghouder) is primair verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het evenement. Personen die voor een (onderdeel van) het evenement verantwoordelijk zijn, moeten tijdig van deze vergunning en de voorschriften op de hoogte worden gebracht.
Tijdens het evenement is de heer A. van Gils de contactpersoon en telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 1513 6601. Als dit wijzigt, wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente, telefoon 14 0222 en de politie, telefoon 0900 – 8844.

Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met de te verwachte drukte en de veiligheid van deelnemers en bezoekers hebben Burgemeester en Wethouders een tijdelijke verkeersmaatregel genomen. Op 10 en 11 februari 2018 is het achterste gedeelte van het parkeerterrein bij paal 21 afgesloten voor alle verkeer.
Deze maatregel wordt gepubliceerd in de Texelse Courant.

Laat de website leven

Laat de website leven

De geschiedenis van de Winteranimal mag niet verloren gaan. Dat is naast het geven van informatie en het leven van de schutter makkelijk maken, ons derde doel. Langs deze weg wil ik de schutters die al vele jaren deelnemen vragen om leuke anekdotes en ander (beeld) materiaal naar mij toe te sturen. Met name foto’s van 2015 ontbreken volledig. Ook materiaal van voor 2010 is natuurlijk van harte welkom. Foto’s van medailles, vuurtorens en andere ludieke prijzen etc. etc. Bij voorbaat mijn dank….

Rayonkampioenschappen 3D – Rayon 2018

Op 10 februari 2018 worden door de Eilandschutters op Texel de Rayonkampioenschappen 3D – 2018 voor Rayon 1 georganiseerd. Dit vindt gelijktijdig plaats met de 1e dag van de WinterAnimal 2018. De uitslag van die dag telt als uitslag voor zowel de Rayonkampioenschappen als voor de WinterAnimal 2018.

Het parcours wordt uitgezet in het duingebied ten noorden van de Koog. Centrale verzamelplaats is de parkeerplaats bij Paal 21. De route is vanaf afslag Pijpersdijk aangegeven. Op de ruime parkeerplaats is genoeg plaats voor uw auto. Daarnaast vindt u op het afgezette deel van de parkeerplaats de cateringtent, EHBO, toiletvoorzieningen, wedstrijdoffice en inschietbaan.

Leden van Rayon 1 die zich reeds opgegeven hebben voor de Winteranimal dienen een E-mail te sturen naar eilandschutters@gmail.com  om hun deelname aan het RK te bevestigen. Dit gaat niet automatisch en je dient je bondspas te kunnen tonen.

Kosten voor deelname zijn nog niet bekend maar zullen nooit meer bedragen dan de kosten voor deelname aan de WinterAnimal. Er hoeft slechts een keer betaald te worden.

Het RK 3D wordt geschoten volgens de IFAA regels 2011-2012 en staat uitsluitend open voor NHB-leden. Dit betekent dat de klasse indeling enigszins afwijkt van de klasse indeling van de NHB. Maar dat mag de pret niet drukken. Het belangrijkste is dat er weer een RK 3D georganiseerd wordt.

Aanvang van het RK is omstreeks 9.30 uur. Het parcours bestaat uit 28 doelen en twee wachtdoelen (catering)  op onbekende afstand. Er wordt geschoten vanaf de rode, blauwe of gele plok.  Technische en niet technische bogen worden niet apart ingedeeld.
De A – schutters zijn teamcaptain en ontvangen bij aanmelden een envelop met scorebriefjes voor hun team. Aan het einde van de schietdag leveren teamcaptains alle scorebriefjes van hun baan tegelijk in. De prijsuitreiking zal omstreeks 16:30 uur of eerder plaatsvinden.

We behouden ons het recht voor om klassen/disciplines met minder dan 5 deelnemers samen te voegen. Late inschrijvingen worden geaccepteerd met dien verstande dat dit niet leidt tot herindeling van de klassen of prijzen.

Vegetariërs opgelet.

Eén van de cruciale zaken voor het laten slagen van een groot toernooi is dat je leert van het voorgaande toernooi. De laatste jaren hebben we alles in het werk gesteld om de kwaliteit van de catering te verbeteren. Dat lukt aardig en we streven ernaar om het elk jaar beter te doen zonder dat dit leidt tot drastische prijsverhogingen.

Een van de verbeterpunten van vorig jaar is dat we graag willen weten of je vegetariër bent. Zo ja stuur dan een E-mail naar eilandschutters@gmail.com met de nodige informatie

Inschrijving WA2018 geopend

Een paar dagen later dan gepland is de inschrijving voor de WinterAnimal 2018 geopend. Alle vaste deelnemers uit voorgaande jaren hebben een E-mail ontvangen met daarin de gebruikelijke gegevens.

Nieuw dit jaar is deze website, speciaal en uitsluitend bestemd voor de WinterAnimal. Hieronder volgt een korte uitleg over deze website.

Het menu van deze website heb ik zo eenvoudig mogelijk gehouden. De homepage is voor het laatste nieuws en de gegevens over de wedstrijd. Daarnaast de kop Deelnemers 2018. Hier staan alle deelnemers vermeld die definitief zijn ingeschreven. Definitieve inschrijving vindt plaats nadat de betaling binnen is.

Onder de kop Inschrijven vind je twee keuzes, groepsinschrijvingen en individueel.  De groepsinschrijving werkt als volgt, je vult alle verplichte velden op blad 1 in. Daarna de velden op blad 2. Voor iedere volgende schutter die je wilt opgeven klik je op het + teken onder de invulvelden. Individueel inschrijven is zo eenvoudig daar ga ik niets over zeggen.

Note: Het aantal verplichte velden is beperkt tot het minimum. Dit betekent wel dat als je je NAW gegevens niet invult dan wordt het eventueel nasturen van prijzen een probleem, aangezien het opsporen van individuele schutters vaak veel tijd in beslag neemt of zelfs niet gebeurt.

Na ontvangst van de inschrijving krijg je een bevestiging per E-mail en hierin staan ook de details voor de betaling.

De overige menukoppen spreken voor zich, nl.  “informatie, fotogalerij en uitslagen”.  De twee laatste onderwerpen zal ik in de loop van de tijd aanvullen met historische gegevens. Mocht je nog leuke foto’s of video’s hebben, schroom niet en stuur ze naar mij toe via eilandschutters@gmail.com

 

Spring naar toolbar