Opening inschrijving 2020

Op 10 oktober zijn we 120 dagen verwijderd van de Winteranimal 2020. Op die dag opent de inschrijving voor de WinterAnimal 2020. We gaan het dit jaar het inschrijven nog eenvoudiger maken voor de schutters en de organisatie. Inschrijven gaat via de website. Dit kan individueel en in groepsverband. Nieuw op het inschrijfformulier wordt de betaalknop. Voordeel hiervan is dat jullie gelijk weten dat je bent ingeschreven en het scheelt voor beide allerlei extra werk. Kortom het wordt nog eenvoudiger om mee te doen.

Uitslag WA 2019

Hieronder vinden jullie de totaal uitslagenlijst van de WinterAnimal 2019. We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. Voor de schutters die hun prijs niet in ontvangst hebben kunnen nemen bestaat de mogelijkheid dat ze toegestuurd worden. Daartoe dien je een E-mail te sturen naar eilandschutters@gmail.com Voor het toesturen wordt de porto in rekening gebracht.

Heb je foto’s gemaakt of wil je je belevenissen tijdens de WinterAnimal 2019 delen met de andere schutters stuur deze dan naar eilandschutters@gmail.com 

 

WA ZaterdagZondag

Datums tot 2022 vastgesteld

Om de Winteranimal te mogen organiseren is er onder andere een evenementenvergunning van de Gemeente Texel nodig. Aangezien de Gemeente Texel het leven van de burgers zo aangenaam mogelijk wil maken kennen zij de doorlopende vergunning die 5 jaar geldig is. Randvoorwaarde is wel dat je de datum voor 5 jaar moet plannen. Dat hebben we gedaan.

Jaar

Datum

2019

9 februari 10 februari

2020

8 februari 9 februari

2021

13 februari 14 februari

2022

12 februari 13 februari

Informatiebulletin 2020.

Voorbereidingen voor Winteranimal 2020 in volle gang:

De voorbereidingen voor de Winteranimal zijn in volle gang. Niet alleen inschrijving is verbeterd maar staat ook op de site .  De catering is druk bezig met de voorbereidingen en de dierenkliniek draait op volle toeren. We gaan er maar vanuit dat het allemaal goed komt.

Aanmelden op de dag van de wedstrijd:

Voor de aanmelding  zijn 10 mensen aanwezig om dit in goede banen te leiden. Het aanmelden geschiedt op baannummer. De indeling met baannummers wordt later op deze site geplaatst. Daarnaast wordt de baanindeling ook vermeld op het stoepbord voor de tent. Controleer of uw gegevens goed op de lijsten staan. We hebben het over serieuze aantallen deelnemers en een typo is zomaar gemaakt.

Wijzigingen op inschrijflijst of baanindeling:

Mochten er ondanks de genomen controle maatregelen en het verwerken van de ingediende wensen toch nog zaken op de inschrijflijsten en/of baanindeling verbetering behoeven doe dat dan zo snel mogelijk per E-mail. Van iedere E-mail die bij mij binnenkomt, ontvangt u binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Krijgt u geen ontvangstbevestiging bel dan naar 0615136601. Gelieve dit wel in de avonduren te doen, overdag ben ik nl aan het werk. Hou er wel rekening mee dat flexibiliteit eindig is en als wensen niet gehonoreerd kunnen worden, dat jammer is voor de schutter maar dat dit geen showstopper hoeft te zijn voor een plezierige en sportieve WinterAnimal 2018.

Rayonkampioenschappen 3D:

Op zaterdag worden de Rayonkampioenschappen 3D voor Rayon 1  georganiseerd. Leden van de NHB kunnen zich tot vrijdag 7 februari 2018, 09:00 uur, opgeven via de website www.winteranimal.nl  bij de wedstrijdleider. Er zijn geen meerkosten aan verbonden.

Aanvang zaterdag:

De wedstrijd vangt zaterdag om 09:30 uur aan en eindigt om 16:00 uur. Dan moeten de scorebriefjes ingeleverd zijn. De prijsuitreiking start uiterlijk om 16:15 uur zodat iedereen die terug moet naar de overkant de boot van 18:00 uur kan halen.

Aanvang zondag:

Op zondag vangt de wedstrijd aan om 09:30 uur en eindigt om 16:00 uur. Dan moeten de scorebriefjes ingeleverd zijn. De prijsuitreiking staat gepland om 16:15 uur zodat iedereen die terug moet naar de overkant de boot van 18:00 uur kan halen met eventuele uitloop naar 19:00 uur.

Afbreken op zondag:

De schutters worden verzocht op zondag alle materialen van hun laatste doel mee te nemen. Dit is een kleine moeite en scheelt de organisatie een hoop werk. Het is wel zaak dat er tijdens de wedstrijd niet ingehaald wordt anders wordt het een chaos. Ik zal dit tijdens de briefing voor aanvang van de wedstrijd ook meedelen.

Het weer:

De weersverwachtingen voor de Winteranimal 2020 zijn nu nog niet vast te stellen. Houd er rekening mee dat het koud en nat kan zijn. De wedstrijdleiding is uitgegaan van de huidige situatie. Dat betekent dat we rondes zo hebben uitgezet dat glibberpartijen op duinhellingen zoveel mogelijk voorkomen gaan worden. Dat heeft automatisch tot gevolg dat het parcours wat minder “kruip door – sluip door” wordt. Veiligheid boven alles. Dat is het motto.

Catering:

De catering doet weer haar uiterste best om allerlei lekkernijen te presenteren. Wees aardig voor de catering en neem ook contant geld mee. Daarmee kunt u consumptiebonnen aanschaffen. Dat scheelt wachttijd bij het afrekenen.

Vroegtijdig vertrek:

Elk jaar komt het voor dat mensen het wedstrijdterrein vroegtijdig verlaten en niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Mijn verzoek aan u allen is om bij het verlaten van het wedstrijdterrein uw adres achter te laten voor het nazenden van eventuele medailles. Hiervoor worden wel de verzendkosten in rekening gebracht.

 

Aad van Gils

Wedstrijdleider

 

Rayonkampioenschappen 3D – Rayon 2019

Op 9 februari 2018 worden door de Eilandschutters op Texel de Rayonkampioenschappen 3D – 2019 voor Rayon 1 georganiseerd. Dit vindt gelijktijdig plaats met de 1e dag van de WinterAnimal 2019. De uitslag van die dag telt als uitslag voor zowel de Rayonkampioenschappen als voor de eerste dag van de WinterAnimal 2019.

Het parcours wordt uitgezet in het duingebied ten noorden van de Koog. Centrale verzamelplaats is de parkeerplaats bij Paal 21. De route is vanaf afslag Pijpersdijk aangegeven. Op de ruime parkeerplaats is genoeg plaats voor uw auto. Daarnaast vindt u op het afgezette deel van de parkeerplaats de cateringtent, EHBO, toiletvoorzieningen, wedstrijdoffice en inschietbaan.

Leden van Rayon 1 die zich opgegeven hebben voor de Rayonkampioenschappen Rayon 1 – 3d dienen hun bondspas te kunnen tonen. Kosten voor deelname zijn nog niet bekend maar zullen nooit meer bedragen dan de kosten voor deelname aan de WinterAnimal. Er hoeft slechts een keer betaald te worden.

Het RK 3D wordt geschoten volgens de IFAA regels 2017 en staat uitsluitend open voor NHB-leden. Dit betekent dat de klasse indeling enigszins afwijkt van de klasse indeling van de NHB. Maar dat mag de pret niet drukken. Het belangrijkste is dat er weer een RK 3D georganiseerd wordt.

Aanvang van het RK is omstreeks 9.30 uur. Het parcours bestaat uit 28 doelen en twee wachtdoelen (catering)  op onbekende afstand. Er wordt geschoten vanaf de rode, blauwe of gele plok.  Technische en niet technische bogen worden niet apart ingedeeld.
De A – schutters zijn teamcaptain en ontvangen bij aanmelden een envelop met scorebriefjes voor hun team. Aan het einde van de schietdag leveren teamcaptains alle scorebriefjes van hun baan tegelijk in. De prijsuitreiking zal omstreeks 16:30 uur of eerder plaatsvinden.

We behouden ons het recht voor om klassen/disciplines met minder dan 5 deelnemers samen te voegen. Late inschrijvingen worden geaccepteerd met dien verstande dat dit niet leidt tot herindeling van de klassen of prijzen.

Vegetariërs opgelet.

Eén van de cruciale zaken voor het laten slagen van een groot toernooi is dat je leert van het voorgaande toernooi. De laatste jaren hebben we alles in het werk gesteld om de kwaliteit van de catering te verbeteren. Dat lukt aardig en we streven ernaar om het elk jaar beter te doen zonder dat dit leidt tot drastische prijsverhogingen.

Een van de verbeterpunten van vorig jaar is dat we graag willen weten of je vegetariër bent. Zo ja stuur dan een E-mail naar eilandschutters@gmail.com met de nodige informatie

Inschrijving WA2018 geopend

Een paar dagen later dan gepland is de inschrijving voor de WinterAnimal 2018 geopend. Alle vaste deelnemers uit voorgaande jaren hebben een E-mail ontvangen met daarin de gebruikelijke gegevens.

Nieuw dit jaar is deze website, speciaal en uitsluitend bestemd voor de WinterAnimal. Hieronder volgt een korte uitleg over deze website.

Het menu van deze website heb ik zo eenvoudig mogelijk gehouden. De homepage is voor het laatste nieuws en de gegevens over de wedstrijd. Daarnaast de kop Deelnemers 2018. Hier staan alle deelnemers vermeld die definitief zijn ingeschreven. Definitieve inschrijving vindt plaats nadat de betaling binnen is.

Onder de kop Inschrijven vind je twee keuzes, groepsinschrijvingen en individueel.  De groepsinschrijving werkt als volgt, je vult alle verplichte velden op blad 1 in. Daarna de velden op blad 2. Voor iedere volgende schutter die je wilt opgeven klik je op het + teken onder de invulvelden. Individueel inschrijven is zo eenvoudig daar ga ik niets over zeggen.

Note: Het aantal verplichte velden is beperkt tot het minimum. Dit betekent wel dat als je je NAW gegevens niet invult dan wordt het eventueel nasturen van prijzen een probleem, aangezien het opsporen van individuele schutters vaak veel tijd in beslag neemt of zelfs niet gebeurt.

Na ontvangst van de inschrijving krijg je een bevestiging per E-mail en hierin staan ook de details voor de betaling.

De overige menukoppen spreken voor zich, nl.  “informatie, fotogalerij en uitslagen”.  De twee laatste onderwerpen zal ik in de loop van de tijd aanvullen met historische gegevens. Mocht je nog leuke foto’s of video’s hebben, schroom niet en stuur ze naar mij toe via eilandschutters@gmail.com

 

Spring naar toolbar