Opening inschrijving 2020

Op 10 oktober zijn we 120 dagen verwijderd van de Winteranimal 2020. Op die dag opent de inschrijving voor de WinterAnimal 2020. We gaan het dit jaar het inschrijven nog eenvoudiger maken voor de schutters en de organisatie. Inschrijven gaat via de website. Dit kan individueel en in groepsverband. Nieuw op het inschrijfformulier wordt de betaalknop. Voordeel hiervan is dat jullie gelijk weten dat je bent ingeschreven en het scheelt voor beide allerlei extra werk. Kortom het wordt nog eenvoudiger om mee te doen.

Uitslag WA 2019

Hieronder vinden jullie de totaal uitslagenlijst van de WinterAnimal 2019. We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. Voor de schutters die hun prijs niet in ontvangst hebben kunnen nemen bestaat de mogelijkheid dat ze toegestuurd worden. Daartoe dien je een E-mail te sturen naar eilandschutters@gmail.com Voor het toesturen wordt de porto in rekening gebracht.

Heb je foto’s gemaakt of wil je je belevenissen tijdens de WinterAnimal 2019 delen met de andere schutters stuur deze dan naar eilandschutters@gmail.com 

 

WA ZaterdagZondag

Rayonkampioenschappen 3D – Rayon 2019

Op 9 februari 2018 worden door de Eilandschutters op Texel de Rayonkampioenschappen 3D – 2019 voor Rayon 1 georganiseerd. Dit vindt gelijktijdig plaats met de 1e dag van de WinterAnimal 2019. De uitslag van die dag telt als uitslag voor zowel de Rayonkampioenschappen als voor de eerste dag van de WinterAnimal 2019.

Het parcours wordt uitgezet in het duingebied ten noorden van de Koog. Centrale verzamelplaats is de parkeerplaats bij Paal 21. De route is vanaf afslag Pijpersdijk aangegeven. Op de ruime parkeerplaats is genoeg plaats voor uw auto. Daarnaast vindt u op het afgezette deel van de parkeerplaats de cateringtent, EHBO, toiletvoorzieningen, wedstrijdoffice en inschietbaan.

Leden van Rayon 1 die zich opgegeven hebben voor de Rayonkampioenschappen Rayon 1 – 3d dienen hun bondspas te kunnen tonen. Kosten voor deelname zijn nog niet bekend maar zullen nooit meer bedragen dan de kosten voor deelname aan de WinterAnimal. Er hoeft slechts een keer betaald te worden.

Het RK 3D wordt geschoten volgens de IFAA regels 2017 en staat uitsluitend open voor NHB-leden. Dit betekent dat de klasse indeling enigszins afwijkt van de klasse indeling van de NHB. Maar dat mag de pret niet drukken. Het belangrijkste is dat er weer een RK 3D georganiseerd wordt.

Aanvang van het RK is omstreeks 9.30 uur. Het parcours bestaat uit 28 doelen en twee wachtdoelen (catering)  op onbekende afstand. Er wordt geschoten vanaf de rode, blauwe of gele plok.  Technische en niet technische bogen worden niet apart ingedeeld.
De A – schutters zijn teamcaptain en ontvangen bij aanmelden een envelop met scorebriefjes voor hun team. Aan het einde van de schietdag leveren teamcaptains alle scorebriefjes van hun baan tegelijk in. De prijsuitreiking zal omstreeks 16:30 uur of eerder plaatsvinden.

We behouden ons het recht voor om klassen/disciplines met minder dan 5 deelnemers samen te voegen. Late inschrijvingen worden geaccepteerd met dien verstande dat dit niet leidt tot herindeling van de klassen of prijzen.

Vegetariërs opgelet.

Eén van de cruciale zaken voor het laten slagen van een groot toernooi is dat je leert van het voorgaande toernooi. De laatste jaren hebben we alles in het werk gesteld om de kwaliteit van de catering te verbeteren. Dat lukt aardig en we streven ernaar om het elk jaar beter te doen zonder dat dit leidt tot drastische prijsverhogingen.

Een van de verbeterpunten van vorig jaar is dat we graag willen weten of je vegetariër bent. Zo ja stuur dan een E-mail naar eilandschutters@gmail.com met de nodige informatie

Inschrijving WA2018 geopend

Een paar dagen later dan gepland is de inschrijving voor de WinterAnimal 2018 geopend. Alle vaste deelnemers uit voorgaande jaren hebben een E-mail ontvangen met daarin de gebruikelijke gegevens.

Nieuw dit jaar is deze website, speciaal en uitsluitend bestemd voor de WinterAnimal. Hieronder volgt een korte uitleg over deze website.

Het menu van deze website heb ik zo eenvoudig mogelijk gehouden. De homepage is voor het laatste nieuws en de gegevens over de wedstrijd. Daarnaast de kop Deelnemers 2018. Hier staan alle deelnemers vermeld die definitief zijn ingeschreven. Definitieve inschrijving vindt plaats nadat de betaling binnen is.

Onder de kop Inschrijven vind je twee keuzes, groepsinschrijvingen en individueel.  De groepsinschrijving werkt als volgt, je vult alle verplichte velden op blad 1 in. Daarna de velden op blad 2. Voor iedere volgende schutter die je wilt opgeven klik je op het + teken onder de invulvelden. Individueel inschrijven is zo eenvoudig daar ga ik niets over zeggen.

Note: Het aantal verplichte velden is beperkt tot het minimum. Dit betekent wel dat als je je NAW gegevens niet invult dan wordt het eventueel nasturen van prijzen een probleem, aangezien het opsporen van individuele schutters vaak veel tijd in beslag neemt of zelfs niet gebeurt.

Na ontvangst van de inschrijving krijg je een bevestiging per E-mail en hierin staan ook de details voor de betaling.

De overige menukoppen spreken voor zich, nl.  “informatie, fotogalerij en uitslagen”.  De twee laatste onderwerpen zal ik in de loop van de tijd aanvullen met historische gegevens. Mocht je nog leuke foto’s of video’s hebben, schroom niet en stuur ze naar mij toe via eilandschutters@gmail.com

 

Spring naar toolbar