Aangezien de scoreverwerking dit jaar plaatsvind nadat de schutters vertrokken zijn is het van grootbelang dat de scorekaarten op de juiste en leesbare wijze worden ingevuld. Niet volledig of niet juist ingevulde scorekaarten worden niet verwerkt.

Hieronder zien jullie een voorbeeld hoe de scorekaart moet worden ingevuld.

20220128-Scorecard-WA2022_02